YUNAK
YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Nüfus

Nüfus

Türkiye’de  1950 yıllından itibaren kentsel nüfusun kırsal nüfusa oranla artmaya başladığı görülmektedir.1950 yılında kentsel nüfus oranı  %25 iken bu oran 1960 yılında %31.9’a, 1970 yılında %38.5’e, 1980 yılında %49.2’ye, 1990 yılında %59’a günümüzde ise bu oran %70’lere kadar çıkmıştır. Bu durumun temel sebebi ise 1950’li yıllardan itibaren tarımda makinalaşmanın başlaması, sanayinin gelişmesi, ulaşım imkanlarının artması, üretim biçiminin değişmesi ve bununla beraber kırdan kente olan göç sebep olarak gösterilebilir.
Konya İli’ni nüfus özellikleri açısından incelediğimizde ise 1980 yılına kadar kırsal nüfusun ağırlıkta olduğu görülüyor. 1980 yılından sonra ise bu durumun tersi bir sürecin ortaya çıktığı görülmektedir.Konya’da 1970 yılında kentsel nüfus oranı %35.60 iken bu oran 1980 yılında % 43.06’ya, 1985 yılında % 53.60’a, 1990 yılında % 55.03’e,1997 yılında % 59.01 günümüzde ise bu oran % 60’ı geçmektedir. Bunun nedeni ise ekonomisi tarıma dayalı olan Konya İli’nin özellikle büyük şehir olduktan sonra- hızla sanayileşmesidir. Ayrıca ilçe sayısının 17 den 31 e yükselmesi bir diğer sebep olarak gösterilebilir.
Yunak İlçesi’nin nüfus özelliklerini incelediğimizde;1970 yılında kentsel nüfus oranı % 11.35 iken,1980 yılında % 16.62’ye,1990 yılında %26.63’e, 1997 yılında ise bu oranın % 31.70, günümüzde ise bu oran %35’i geçmektedir. Bu verilere baktığımızda  nüfusun  kırsal alanda yoğunlukta olduğu görülmektedir. Yunak’ta ticaret ve sanayi  sektörünün gelişmemiş olması ekonominin tarım ve hayvancılığa dayalı olması nufusun kırsal ağırlıklı olmasının sebebidir.
Yunak ve yakın çevresindeki ilçeleri 1997 nüfusları bakımından kıyasladığımızda toplam nüfus ve kentsel nüfus büyüklüğü açısından Yunak 6. sırada kırsal nüfus büyüklüğü  açısından ise 5.sırada yer almaktadır. Yunak, çevresinde yer alan ilçeler içerisinde sadece Akşehir’de kentsel  nüfus kırsal nüfustan fazladır. Diğerlerinde ise kırsal nüfus ağırlıktadır. Akşehir böylece, Yunak da dahil olmak  üzere  çevresindeki yerleşmeleri sosyal ve ekonomik yönden etkilemektedir. 

YUNAK
64x64

İlçemizin Tarihi

Devamı...
64x64

Coğrafi Konumu

Devamı...
64x64

Nüfus

Devamı...
64x64

Yunak İsminin Verilişi

Devamı...
64x64

Ulaşım

Devamı...
64x64

Ekonomik Durum

Devamı...
64x64

Mahallelerimiz

Devamı...

Başkanımız

baskan
ABDULLAH EMRE DEMİRHAN
Yunak Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Aşure İkramı ( 2017 )
  • Yerel Yönetimler Sorumlu Mv. İlyas Şeker İlçe Ziyareti
  • Kalkınma Bakanı Lütvi ELvan ın İlçemizi Ziyareti
  • 15 Temmuz 2017 Etkinlikleri

Videolar

  • Sunucular Alo 140 Tanıtımı
  • Ünlüler Alo 140 Tanıtımı
  • İstikamet  Yunak ta Faaliyetler ve Dönüşüm  Abdullah Emre Demirhan
  • Abdullah Emre Demirhan ( Yunak Belediyesi )

TÜRKİYE CANIM FEDA

TÜRKİYE CANIM FEDA
Mevlana Kalkınma Ajansı